เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

          ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไปเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

          ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำ และพนักงาน บริษัท รอยัลฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด

by royalfoodcenter

by royalfoodcenter